Politik & Propaganda

Detta forum gäller för Värld Zeta och omfattar alla krig, diskussioner och dylikt för världen.