Politik & Propaganda

Detta forum gäller för Värld Delta och omfattar alla krig, diskussioner och dylikt för världen.