Delos (se47)

Öppnade: 9:e juni, 2020
Inställningar: Slutspel: Olympus Hastighet 3 Enhetshastighet 3; Alliansstorlek 15; Nybörjarskydd: 5 dagar; Belägring; Moral på
Topp