Politik & Propaganda

Detta forum gäller för Värld Rho och omfattar alla krig, diskussioner och dylikt för världen.