Påskfred 2019

Boefst

Community Manager
Team Grepolis
Kära community,

Det är snart dags att picka ägg och dricka must. Fredstider för påsken är:

Start: 20:e april 18:00
Slut: 22:e april 23:00

Fredstiderna ger följande effekter för er:

 • 24 timmar före freden startar är det inte möjligt att skicka ut koloniskepp (detta påverkar revolt och belägringsvärldar).
 • 24 timmar före freden startar kommer det inte att vara möjligt att starta belägring eller ta över städer på revoltvärldar.
 • Under dessa fredstider kommer alla anfall att hanteras som besök, så det blir inget krig. Skicka ut nya kommandon är inte möjligt.
 • Anfalls som kommer att landa efter fredstiden slut kan skickas.
 • Grunda nya städer kommer att vara möjligt och är inte begränsat.
 • Världsunderverken kommer inte att kunna byggas vidare på under fredstiden. Detta innebär:
 • Under fredstiden går det inte att skicka resurser. Om man sänder resurser kommer följande att hända:
  • Alla råvaror som kommer fram under fredstiden till ett underverk kommer att återgå till staden det kom ifrån. Alla
  • resurser som anländer efter fredstiden har slutat kommer att komma fram till underverket som normalt.
  • Det är inte möjligt att bygga upp underverk under fredstiden. Inga utvidgningar kan startas under denna tid, de kan ej delvis pågå eller avsluta under fredstiden.
  • Det går inte kasta några offensiva besvärjelser (till exempel blixt från Zeus).

Vi på Grepolis önskar er alla en Glad Påsk!

Med vänlig hälsning,
Team Grepolis