Genombrytning

DeletedUser2417

Guest
Genombrytning är ju en stridsteknik/taktik som kan nyttjas både vid sjöstrid och landstrid. Men det kommer krävas en revidering/tydliggörande hela hela stridssystemet om denna funktion skall bli meningsfull. Idag är den som påpekats ganska värdelös. Som det är idag uppmuntras inte att man försöker sig på nån speciell taktik vid strider utan det handlar bara om att ösa på med resurser.

Grunderna finns men måste till att börja med tydliggöras. Jag klickar automatisk bort animeringen av striderna i och med att de är ganska meningslösa och de ger mig ingen extra information. Dessa skulle kunna bli så mycket bättre och man delade upp striden i faser (vilket den antagligen redan är). Och presenterade resultatet efter varje fas.

Ex: Anfall från havet
Fas1: Inleds alltid med strid till sjöss, resultat, anfallande sjöstridkrafter slås ut, försvarade sjöstridkrafter slås ut. Även om anfallande sjöstridskrafter slås ut så bryter en del transportskepp igenom (slinker förbi) och detta kan då påverkas med genombrytningstaktik.
Fas2: Landstriden borde också inledas med en fas där distansvapnen verkar. Precis som det brukar vara. Även denna fas slutar med att överlevande enheter fortsätter med närstrid. Har jag valt genombrytning anfaller även enheter med distansvapen i närstriden. Annars står de kvar bakom.
Fas3: I närstridsfasen strider så alla kvarvarande enheter, till sista man om man valt genombrytning.
Fas4: Om försvarande enheter överlevt och det finns anfallande enheter kvar (ex distansvapen som ej deltog i närstriden) så inleds automatisk en motattack och då finns en viss chans att kvarvarande enheter kan fly.

Ovanstående upplägg ger utrymme för roligare animering samt även utrymme för mer taktik. Hur skall sammansättningen mellan distansvapen och närstridsvapen se ut? Jag har som anfallare ett antal val i striden. Ex: Vid genombrytning är det strid till sista man. Men en normal strid kan resultera i att delar av anfallande trupp flyr och blir utsatt för motangrepp men några kan trots allt överleva. I detta spel är ju soldaterna ovanligt lojala och strider alltid till sista man. Skulle nog vilja ha det så att man har nån sorts moral/nöjdhet på städerna också som styr hur lojalt soldaterna anfaller. Detta ger även utrymme till fler taktikknappar. Som då styr soldaternas beteende i varje fas.

Jag har heller inte utvecklat förhållandet mellan slag/stickvapen och hur dessa kan nyttjas eftersom detta inlägg skall handla om funktionen genombrytning. Man kan dock inte se på den funktionen för sig utan att fundera på hur hela stridssystemet bör ser ut.
 
Senast redigerad av en moderator:
Topp