Politik & Propaganda

Detta forum gäller för Värld Mu och omfattar alla krig, diskussioner och dylikt för världen.