Midsommarfred 2019

Boefst

Community Manager
Team Grepolis
Kära community,

Nubbe, sill och allt annat som hör till, det är dags för midsommar och eftersom ni önskat att det ska vara fred under midsommar så har vi satt det.

Start: 21:e juni 16:00
Slut: 23:e juni 10:00

Fredstiderna ger följande effekter för er:
 • 24 timmar före freden startar är det inte möjligt att skicka ut koloniskepp (detta påverkar revolt och belägringsvärldar).
 • 24 timmar före freden startar kommer det inte att vara möjligt att starta belägring eller ta över städer på revoltvärldar.
 • Under dessa fredstider kommer alla anfall att hanteras som besök, så det blir inget krig. Skicka ut nya kommandon är inte möjligt.
 • Anfalls som kommer att landa efter fredstiden slut kan skickas.
 • Grunda nya städer kommer att vara möjligt och är inte begränsat.
 • Världsunderverken kommer inte att kunna byggas vidare på under fredstiden. Detta innebär:
 • Under fredstiden går det inte att skicka resurser. Om man sänder resurser kommer följande att hända:
  • Alla råvaror som kommer fram under fredstiden till ett underverk kommer att återgå till staden det kom ifrån. Alla
  • resurser som anländer efter fredstiden har slutat kommer att komma fram till underverket som normalt.
  • Det är inte möjligt att bygga upp underverk under fredstiden. Inga utvidgningar kan startas under denna tid, de kan ej delvis pågå eller avsluta under fredstiden.
  • Det går inte kasta några offensiva besvärjelser (till exempel blixt från Zeus).

Vi på Grepolis önskar er alla en Glad Midsommar!

Med vänlig hälsning,
Team Grepolis