Det ryktas...

Kortvarig

New Member
Det ryktas om att jag blir ett spöke ganska så snart, att spela med djurtema är inte lätt alla gånger.
Möss och Björnar slåss mot Pelikaner, kan bara sluta på ett sätt.