bättre koloniskepp

Joesakic

New Member
Föreslår att Koloniskepp som sänds ut för att grunda en ny stad frikopplas från sin hemma stad och således inte längre påverkas av vad som händer i ursprungsstaden.
Alltså om k-skeppets hemma stad går förlorad under tiden som skeppet är påväg till nya statsplatsen heller redan håller på att grunda så avbryts inte grundningen.
Skulle göra spelet roligare och troligen ge möjligheter till betydligt fler städer och en aktivare värld.