Politik & Propaganda

Detta forum gäller för Värld Tau och omfattar alla krig, diskussioner och dylikt för världen.