Politik & Propaganda

Detta forum gäller för Värld Xi och omfattar alla krig, diskussioner och dylikt för världen.